Hot: Năm 2017, lãi suất vay ưu đãi nhà ở xã hội là 0,4%/tháng

1399

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Quyết định 630/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội (NOXH) tại Ngân hàng Chính sách Xã hội trên cơ sở Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý NOXH của Chính phủ.

Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi dành cho các đối tượng được quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP năm 2017 sẽ là 4,8%/năm (0,4%/tháng), lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Mức lãi suất nêu trên không chỉ áp dụng cho các đối tượng vay mua NOXH mà còn dành cho các nhóm đối tượng thuê, thuê mua NOXH; xây mới, cải tạo hoặc sửa chữa nhà để ở. Các đối tượng này được quy định rõ tại Khoản 1, 4, 5, 6, 7 Điều 49 của Luật Nhà ở, bao gồm:

Lãi suất ưu đãi mua nhà ở xã hội

– Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

– Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

– Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

– Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều kiện vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội là người vay phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại Ngân hàng với mức gửi tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng ít nhất 12 tháng tính từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

Riêng với các trường hợp mua, thuê, thuê mua NOXH, mức cho vay tối đa sẽ tương đương 80% giá trị hợp đồng trong thời hạn tối thiểu là 15 năm.

Quyết định 630/QĐ-TTg về lãi suất vay ưu đãi NOXH có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2017.

Hot: Năm 2017, lãi suất vay ưu đãi nhà ở xã hội là 0,4%/tháng
5 (100%) 1 vote

Bình luận